Česta pitanja

Porez na promet nekretnina je porez kojeg plaća stjecatelj nekretnine u Republici Hrvatskoj, a isti iznosi 3% od ugovorene kupoprodajne cijene odnosno tržišne cijene temeljem procjene porezne uprave. Stjecatelj nekretnine može biti oslobođen obveze plaćanja poreza na promet nekretnina ako ispunjava propisane uvjete.

Državljani ili pravna osoba iz država članica Europske unije stječu pravo vlasništva nad nekretninama u Republici Hrvatskoj pod pretpostavkama koje vrijede za stjecanje prava vlasništva za državljane Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, izuzev nekretnina u izuzetim područjima kao što je poljoprivredno zemljište te za stjecanje prava vlasništva nije potrebna suglasnost ministarstva pravosuđa.

Državljanima ili pravnim osobama izvan država članica Europske unije za stjecanje prava vlasništva nad nekretninama u Republici Hrvatskoj potrebna je suglasnost ministarstva pravosuđa, a istu mogu dobiti samo ako postoji uzajamnost za stjecanje prava vlasništva na nekretninama u Republici Hrvatskoj između države državljanina i Republike Hrvatske, a popis država s kojima postoji uzajamnost možete provjeriti u rubrici Informacije o uzajamnosti u stjecanju prava vlasništva nekretnina između Republike Hrvatske i država izvan Europske unije, Republike Island, Kneževine Lihtenštajn, Kraljevine Norveške te Švicarske Konfederacije.

Ugovore o kupoprodaji te Ugovore o najmu/zakupu sastavlja naš odvjetnički tim. Prije sastavljanja Ugovora naš odvjetnički tim detaljno pregleda podatke iz zemljišne knjige za svaku nekretninu. Ugovor o kupoprodaji ugovorne strane idu ovjeriti kod javnog bilježnika uz prisutnost agenta, dok ugovore o najmu/zakupu mogu se ovjeriti na zahtjev ugovornih strana. Ovjeru Ugovora u Republici Hrvatskoj vrše javni bilježnici dok se Ugovori u inozemstvu ako se radi o hrvatskim državljanima mogu ovjeriti u diplomatsko konzularnim predstavništvima RH u inozemstvu ili ako se radi o stranim državljanima kod javnog bilježnika u inozemstvu uz najčešće Apostille.        

© Copyright 2024     Palace Real Estate d.o.o.     Sva Prava Pridržana     Dizajn & razvoj: MEDIAN kreativna rješenja